Klasy: 1pp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip, 1wp
Poziom: rozszerzony

Klasa: 1ig
Poziom: podstawowy

Klasy: 1wg, 1pg
Poziom: podstawowy

Klasy: 1pp
Poziom: rozszerzony

Klasa: 1pp, 1wp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1pg, 1wg
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip
Poziom: podstawowy

Klasa: 1pp, 1wp
Poziom: rozszerzony

Klasa: 1ig
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip, 1pp, 1wp, 1ig, 1pg, 1wg

Klasa: 1ip, 1pp, 1wp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ig, 1pg, 1wg
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip, 1pp, 1wp
Poziom: Rozszerzony

Klasa: 1ip, 1pp, 1wp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ig, 1pg, 1wg
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ig
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip, 1pp, 1wp
Poziom: rozszerzony

Poziom: podstawowy
Rok szkolny: 2019/2020
Ukończona szkoła: Gimnazjum

Poziom: podstawowy
Rok szkolny: 2019/2020
Ukończona szkoła: Szkoła podstawowa

Poziom: podstawowy
Rok szkolny: 2019/2020
Ukończona szkoła: Gimnazjum

Poziom: podstawowy
Rok szkolny: 2019/2020
Ukończona szkoła: Szkoła podstawowa

Klasa: 1ig
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip
Poziom: podstawowy

Klasy: 1wp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1wg
Poziom: podstawowy

Klasy: 1pp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1pg
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ig, 1pg, 1wg
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip, 1pp, 1wp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip, 1wp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ig, 1pg, 1wg
Poziom: podstawowy

Klasa: 1pp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip
Poziom: podstawowy

Klasa: 1pg
Poziom: podstawowy

Klasy: 1pp, 1wp
Poziom: podstawowy

Klasy: 1wg
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ig
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip
Poziom: rozszerzony

Klasa: 1pp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ig
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip, 1wp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip, 1wp
Poziom: rozszerzony

Klasa: 1pg
Poziom: podstawowy

Klasa: 1wg
Poziom: podstawowy

Klasy: 1ip, 1ig
Rok szkolny: 2019/2020

Klasa: 1ip, 1pp, 1wp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ig
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ig, 1pg, 1wg
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip, 1pp, 1wp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1wp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ig, 1pg
Poziom: podstawowy

Klasy: 1ip, 1pp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1wg
Poziom: podstawowy

Klasa: 1pg, 1wg
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ig
Poziom: podstawowy

Klasa: 1pp, 1wp
Poziom: rozszerzony

Klasa: 1ig, 1pg, 1wg
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ip, 1pp, 1wp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1ig, 1ip, 1pg, 1pp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1wg, 1wp
Poziom: podstawowy

Klasa: 1pg, 1wg, 1pp, 1wp

Klasa: 1pg, 1wg, 1pp, 1wp

Klasa: 1pg, 1wg, 1pp, 1wp

Klasa: 1pg, 1wg, 1pp, 1wp

Klasa: 1pg, 1wg, 1pp, 1wp

Klasa: 1pg, 1wg, 1pp, 1wp

Klasa: 1pg, 1wg, 1pp, 1wp

Klasa: 1pg, 1wg, 1pp, 1wp

Klasa: 1pg, 1wg, 1pp, 1wp

Klasa: 1pg, 1wg, 1pp, 1wp

Klasa: 1ig, 1ip

Klasa: 1ig, 1ip, 1pg, 1pp, 1wg, 1wp